Hỏi Đáp

[Giải Đáp] Ý nghĩa và cách sử dụng cụm từ “at that time” trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, “at that time” là một cụm từ chỉ thời gian, được dùng để chỉ một thời điểm cụ thể trong quá khứ. Cụm từ này có ý nghĩa tương tự như “at the time”, “at which time” hoặc “when”. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về ý nghĩa, cách sử dụng và một số ví dụ minh họa cho cụm từ “at that time”.

Định nghĩa “at that time”

Cụm từ “at that time” được định nghĩa là:

 • Chỉ một thời điểm cụ thể trong quá khứ.
 • Được dùng để nhấn mạnh thời gian xảy ra một sự kiện trong quá khứ.
 • Thường đi với các động từ ở thì quá khứ đơn hoặc quá khứ tiếp diễn.

Như vậy, “at that time” giúp xác định một cách rõ ràng thời gian diễn ra sự việc trong quá khứ mà người nói muốn nhắc đến.

Cách sử dụng “at that time” trong câu

“At that time” thường được sử dụng như sau:

 • Đứng đầu câu để giới thiệu thời gian xảy ra sự việc.

Ví dụ: At that time, I was studying at university.

 • Đứng sau động từ ở thì quá khứ để bổ nghĩa cho thời gian.

Ví dụ: I was living in Hanoi at that time.

 • Đi với các liên từ như “when”, “while” để giới thiệu cho mệnh đề quá khứ.

Ví dụ: When/While at that time, she was dating Tom.

 • Dùng với cấu trúc “It was … that …” để nhấn mạnh thời gian.

Ví dụ: It was at that time that they got married.

Một số ví dụ về cách dùng “at that time”

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về cách sử dụng cụm từ “at that time” trong câu:

 • At that time, I didn’t have much money so I couldn’t afford to travel abroad.
 • John decided to quit his job at that time and start his own business.
 • It was at that time that Mary realized she had made a big mistake.
 • At that time, the political situation in the country was very unstable.
 • I first heard about the news at that time when I was having dinner.
 • While at that time Tom was dating Mary, he also had feelings for Susan.

Lưu ý khi dùng “at that time”

Một số lưu ý khi dùng “at that time”:

 • Chỉ sử dụng để chỉ một thời điểm trong quá khứ, không dùng để chỉ hiện tại hay tương lai.
 • Không nên lặp lại nhiều lần trong một đoạn văn ngắn.
 • Có thể thay thế bằng “at which time”, “at the time”, “when” tùy ngữ cảnh.
 • Đặt “at that time” ở đầu câu sẽ giúp nhấn mạnh ý tưởng về thời gian.

Một số cách diễn đạt tương đương với “at that time”

Để tránh lặp lại, ta có thể dùng một số cụm từ khác có nghĩa tương đương với “at that time”:

 • At the time
 • At which time
 • When
 • During that time
 • In those days
 • Back then
 • At that point
 • At that point in time

Ví dụ:

 • When -> When I was a student, I lived in a small apartment.
 • In those days -> In those days, life was much simpler.
 • Back then -> Back then, I couldn’t afford to buy a house.

Tóm tắt

Như vậy, qua bài viết này, chúng ta đã hiểu rõ hơn về:

 • Ý nghĩa của cụm từ “at that time”
 • Cách sử dụng “at that time” trong câu
 • Một số ví dụ minh họa cho cụm từ này
 • Lưu ý khi dùng “at that time” để tránh sai
 • Các cách diễn đạt khác có thể thay thế cho “at that time”

Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp bạn sử dụng tốt hơn cụm từ “at that time” cũng như các từ đồng nghĩa của nó để câu văn tiếng Anh của bạn chính xác và súc tích hơn.

Đánh giá bài viết

Bài Liên Quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button