Hỏi Đáp

[Giải Đáp] Khi gọi hàm dữ liệu được truyền vào hàm được gọi là gì?

Trong lập trình, hàm (function) là khối lệnh được viết sẵn để thực hiện một tác vụ cụ thể. Khi gọi hàm, chúng ta cần truyền dữ liệu vào hàm. Vậy dữ liệu được truyền vào hàm khi gọi hàm được gọi là gì?

Đối số (Argument)

Dữ liệu được truyền vào hàm khi gọi hàm được gọi là đối số (argument).

Đối số là giá trị được truyền vào hàm khi gọi hàm. Đối số xác định dữ liệu mà hàm sẽ xử lý.

Ví dụ:

def tong(a, b):
  return a + b

tong(3, 5) # 3 và 5 là đối số

Trong ví dụ trên, hàm tong() nhận vào hai đối số ab. Khi gọi tong(3, 5), giá trị 35 chính là đối số được truyền vào hàm tong().

Đối số cho phép tái sử dụng hàm với nhiều bộ dữ liệu khác nhau. Thay vì viết hàm riêng cho từng trường hợp, chúng ta chỉ cần truyền đối số khác nhau vào cùng một hàm.

Quy tắc đặt tên đối số

Để dễ nhớ và tránh nhầm lẫn, cần tuân theo một số quy tắc khi đặt tên đối số:

 • Sử dụng tên có ý nghĩa, mô tả chức năng của đối số. Ví dụ: so_luong, don_gia
 • Nên đặt tên ngắn gọn nhưng vẫn rõ ràng. Tránh đặt tên dài quá.
 • Không đặt tên trùng với từ khóa trong ngôn ngữ lập trình.
 • Viết thường, nối các từ bằng dấu gạch dưới. Ví dụ: so_luong, don_gia

Tuân thủ các quy tắc trên sẽ giúp code dễ đọc và dễ bảo trì hơn.

Số lượng đối số của hàm

Mỗi hàm có thể nhận một hoặc nhiều đối số tùy thuộc vào chức năng của hàm.

 • Hàm không có đối số:
def in_chao():
 print("Xin chào!") 
 • Hàm có một đối số:
def ket_qua(diem):
 if diem >= 5:
  return "Đạt"
 else:
  return "Không đạt"
 • Hàm có nhiều đối số:
def tinh_tong(a, b, c):
 return a + b + c

Số lượng đối số cần phù hợp với chức năng của hàm. Không nên định nghĩa quá nhiều đối số không cần thiết hoặc ít đối số hơn dữ liệu cần xử lý.

Kiểm tra đối số khi gọi hàm

Khi gọi hàm, nên kiểm tra kiểu dữ liệu và giá trị của đối số truyền vào để đảm bảo chúng hợp lệ.

Một số cách kiểm tra đối số:

 • Sử dụng assert để kiểm tra kiểu dữ liệu:
def tinh_tong(a, b):
 assert type(a) == int and type(b) == int, "a và b phải là số nguyên"
 
 return a + b
 • Ném exception khi đối số không hợp lệ:
def lay_phan_tu(lst, idx):
 if idx >= len(lst):
  raise Exception("Chỉ số phần tử không hợp lệ")
  
 return lst[idx]
 • Định nghĩa giá trị mặc định cho đối số:
def trung_binh(marks, total=0):
 return sum(marks) / total

Việc kiểm tra kỹ càng đối số sẽ giúp hàm hoạt động chính xác hơn và tránh bug.

Trên đây là những kiến thức cơ bản về đối số khi gọi hàm trong lập trình. Đối số cho phép tái sử dụng code và kiểm soát luồng dữ liệu vào ra của hàm. Hiểu rõ về đối số sẽ giúp lập trình viên sử dụng hàm hiệu quả hơn.

Xe Cộ 24/7 là website cung cấp nhiều thông tin hữu ích về lập trình và công nghệ. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm kiến thức lập trình, hãy truy cập http://xeco247.com/ – nơi cập nhật đầy đủ các bài viết chất lượng về lập trình và CNTT.

Đánh giá bài viết

Bài Liên Quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button