Hỏi Đáp

[Giải Đáp] Since là thì gì? Giải thích ý nghĩa và cách dùng since trong tiếng Anh

Since là một từ rất quan trọng trong tiếng Anh, được sử dụng để chỉ thời gian bắt đầu của một hành động hay sự việc nào đó. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về ý nghĩa và cách sử dụng since trong tiếng Anh.

Since là gì?

 • Since có nghĩa là “kể từ khi”, “từ khi”.
 • Since được dùng để chỉ thời điểm bắt đầu của một hành động hay sự việc nào đó trong quá khứ.
 • Thời điểm được since chỉ ra thường là cụ thể và rõ ràng.

Ví dụ:

 • I have lived in Hanoi since 2015. (Tôi sống ở Hà Nội kể từ năm 2015).
 • She has worked as a teacher since she graduated from university. (Cô ấy làm giáo viên kể từ khi tốt nghiệp đại học).

Như vậy, ta thấy since chỉ ra điểm thời gian cụ thể khi một hành động bắt đầu diễn ra.

Since dùng với thì nào?

Since thường đi với các thì sau:

 • Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect): have/has + V3
 • Thì quá khứ hoàn thành (Past Perfect): had + V3
 • Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous): am/is/are + V-ing
 • Thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous): was/were + V-ing

Ví dụ:

 • I have lived in Hanoi since 2015. (Tôi đã sống ở Hà Nội kể từ 2015).
 • She had worked as a teacher since 2000 before she retired last year. (Cô ấy đã làm giáo viên kể từ năm 2000 trước khi nghỉ hưu năm ngoái).
 • It has been raining since yesterday. (Trời đã mưa kể từ hôm qua).
 • I was learning English since I was 10 years old. (Tôi đang học tiếng Anh kể từ khi 10 tuổi).

Như vậy, ta có thể dùng since với cả thì hoàn thành và thì tiếp diễn ở thời hiện tại và quá khứ.

Trước và sau since là thì gì?

Trước và sau since thường sẽ là 2 thì khác nhau:

 • Trước since: thì hoàn thành (hiện tại hoàn thành hoặc quá khứ hoàn thành)
 • Sau since: thì quá khứ đơn

Ví dụ:

 • I have lived in Hanoi since I moved here in 2015.
 • She had taught at that school since she started working there in 2000.

Như vậy, trước since sẽ ở thì hoàn thành, sau since sẽ ở thì quá khứ đơn.

Since và for

Since và for là 2 từ thường gây nhầm lẫn cho người học tiếng Anh. Chúng ta cần phân biệt rõ:

 • Since dùng để chỉ thời điểm cụ thể (point in time)

Ví dụ: since yesterday, since 2015, since I was a child, etc.

 • For dùng để chỉ khoảng thời gian (period of time)

Ví dụ: for 5 days, for 2 years, for a long time, etc.

Ví dụ:

 • I have lived in Hanoi since 2015. (Thời điểm cụ thể: 2015)
 • I have lived in Hanoi for 2 years. (Khoảng thời gian: 2 năm)
 • It has rained since yesterday. (Thời điểm cụ thể: yesterday)
 • It has rained for 3 days. (Khoảng thời gian: 3 days)

Một số lưu ý khi dùng since

 • Since thường đi với thì hoàn thành, không dùng với thì quá khứ đơn.
 • Không nên dùng since với các mốc thời gian chưa xác định rõ ràng như “yesterday”, “last week”, “two days ago”.
 • Khi dùng since với mệnh đề, ta thường dùng thì quá khứ đơn ở mệnh đề đó.
 • Since có thể đứng đầu câu nhưng không được đứng cuối câu.
 • Cần chú ý dùng đúng thì đối với từ đứng trước và sau since.

Một số cấu trúc và ví dụ về since

Dưới đây là một số cấu trúc và ví dụ thông dụng về since:

 • Since + mốc thời gian cụ thể

Ví dụ: since 1992, since yesterday, since last week, since I was a child, etc.

 • Have/has been + V-ing since + mốc thời gian

Ví dụ: I have been living here since 2015.

 • Have/has + V3 since + mốc thời gian

Ví dụ: She has worked here since she graduated.

 • Had + V3 since + mốc thời gian

Ví dụ: He had lived in Hanoi since 2005 before he moved to Da Nang.

 • Was/were + V-ing since + mốc thời gian

Ví dụ: It was raining since yesterday afternoon.

Bài tập về since

Dưới đây là một số bài tập về since để bạn luyện tập:

 • Chọn đáp án đúng:
 1. Mary has worked in this company ______ 1995.a. sinceb. inc. for=> Đáp án: A
 2. We ______ in this city for over 3 years.a. liveb. have livedc. are living=> Đáp án: B
 3. It ______ raining all day.a. isb. has beenc. was=> Đáp án: B
 • Chia động từ trong ngoặc về thì đúng:
 1. I ______ English since I ______ (study) secondary school.=> I have studied English since I studied secondary school.
 2. She ______ (work) as a teacher since she ______ (graduate) from university in 2000.=> She has worked as a teacher since she graduated from university in 2000.
 3. When I ______ (arrive), they ______ (wait) for over an hour.=> When I arrived, they had been waiting for over an hour.
 • Viết lại câu sử dụng since:
 1. I first met him 5 years ago.=> I have known him since 5 years ago.
 2. We started living in this house in 2010.=> We have lived in this house since 2010.
 3. She began working at that company in 2015.=> She has worked at that company since 2015.
 • Hoàn thành câu với since:
 1. I ______ English since I was 6.=> I have studied English since I was 6.
 2. She ______ in London since she left Vietnam.=> She has lived in London since she left Vietnam.

Như vậy, với những giải thích và ví dụ trên, hy vọng bạn đọc đã nắm được cách dùng since trong tiếng Anh cũng như ý nghĩa của nó. Để dùng thành thạo since, chúng ta cần thực hành nhiều bằng các bài tập với các thì trong tiếng Anh.

Trên đây là những chia sẻ của Xe Cộ 24/7 về chủ đề since là thì gì. Để tìm hiểu thêm những kiến thức hữu ích về tiếng Anh cũng như các kỹ năng mềm khác, bạn đọc có thể truy cập http://xeco247.com để được hỗ trợ. Chúc các bạn học tốt tiếng Anh!

Đánh giá bài viết

Bài Liên Quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button