Hỏi Đáp

[Giải Đáp] Truyền thống quý báu nhất của dân tộc Việt Nam được Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển là gì?

Trong suốt chiều dài lịch sử hào hùng của dân tộc, người Việt Nam đã hình thành nên những phẩm chất, truyền thống tốt đẹp. Với tầm nhìn sâu sắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống quý báu ấy, đưa sức mạnh to lớn của dân tộc vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Vậy truyền thống quý báu nhất của dân tộc Việt Nam mà Người đã kế thừa và phát triển là gì?

Chủ nghĩa yêu nước

Chủ nghĩa yêu nước là truyền thống quý báu nhất, sâu sắc nhất của dân tộc Việt Nam. Tinh thần yêu nước đã thấm sâu vào mỗi người dân Việt, trở thành nguồn sức mạnh vô địch để đánh thắng quân xâm lược.

Hồ Chí Minh đã kế thừa và phát huy cao độ truyền thống yêu nước của dân tộc. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, tư tưởng chủ đạo của Người là “tất cả vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân”.

Chủ nghĩa yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện ở lòng yêu nước nồng nàn, sâu sắc; ý chí quyết tâm chiến đấu hy sinh vì độc lập dân tộc và ước vọng xây dựng đất nước Việt Nam “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Tinh thần đoàn kết dân tộc

Đoàn kết là một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Trong suốt chiều dài lịch sử, các thế hệ cha anh đã đoàn kết một lòng, đánh đuổi giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước.

Hồ Chí Minh chủ trương đoàn kết tất cả các tầng lớp nhân dân, các dân tộc anh em trong đại đoàn kết dân tộc. Tinh thần ấy đã tập hợp, động viên được toàn dân vùng lên kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành thắng lợi vẻ vang.

Đoàn kết dân tộc là một truyền thống vô cùng quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo vào sự nghiệp cách mạng.

Tinh thần tự lực, tự cường

Dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng, kiên cường. Từ xa xưa, ông cha ta đã phải chiến đấu gian khổ để giành độc lập dân tộc. Chính tinh thần tự lực, tự cường đã giúp người Việt vượt qua muôn vàn gian nan, thử thách.

Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh “dân tộc ta phải tự lực cánh sinh”. Tinh thần đứng trên chân mình, tự lực tự cường của Người là nguồn cổ vũ to lớn để Đảng ta và nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Tinh thần tự lực, tự cường là truyền thống quý báu được Chủ tịch Hồ Chí Minh phát huy mạnh mẽ trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Truyền thống văn hiến, nhân ái

Dân tộc Việt Nam là một dân tộc văn hiến với nền văn hóa lâu đời, phong phú. Người Việt Nam luôn coi trọng đạo lý, nhân nghĩa, sống có tình có nghĩa với mọi người.

Hồ Chí Minh kế thừa truyền thống văn hiến ấy, đề cao đạo đức cách mạng, sống trung thực, giản dị, gần gũi quần chúng, yêu thương con người.

Tinh thần đại đoàn kết dân tộc của Người dựa trên nền tảng đạo đức nhân văn sâu sắc. Đó chính là sức mạnh nội sinh giúp Đảng ta thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng.

Như vậy, Hồ Chí Minh đã kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp nhất của dân tộc, biến chúng thành nguồn sức mạnh vô địch của cách mạng. Đó chính là những truyền thống quý báu nhất mà các thế hệ con cháu Việt Nam hôm nay và mãi mãi noi theo.

Xem thêm nhiều chủ đề hay khác tại: http://xeco247.com/

Đánh giá bài viết

Bài Liên Quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button