Luật

Chia Sẻ Luật Giao Thông Đường Bộ Số 23/2008/QH12

Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2009. Đây là văn bản luật quan trọng, quy định về hoạt động giao thông đường bộ trên lãnh thổ Việt Nam, nhằm đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tham gia giao thông và trật tự an ninh xã hội.

Luật Giao Thông Đường Bộ

Nội dung chính của Luật bao gồm:

  • Quy định về tổ chức quản lý nhà nước về hoạt động giao thông đường bộ: Xác định các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý nhà nước về hoạt động giao thông đường bộ, phân định trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các hoạt động giao thông đường bộ.
  • Quy định về phương tiện giao thông đường bộ: Quy định về điều kiện kỹ thuật, an toàn của phương tiện giao thông đường bộ, đăng ký, kiểm định, cấp phép sử dụng phương tiện giao thông đường bộ.
  • Quy định về người tham gia giao thông: Quy định về điều kiện sức khỏe, nhận thức, kỹ năng lái xe, điều khiển phương tiện giao thông đường bộ; quy định về quyền, nghĩa vụ của người tham gia giao thông.
  • Quy định về hành vi tham gia giao thông: Quy định về các hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ, hình thức xử lý vi phạm hành chính, xử lý vi phạm pháp luật hình sự.
  • Quy định về công tác bảo đảm an toàn giao thông: Quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác bảo đảm an toàn giao thông; quy định về các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông.

Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 là văn bản luật quan trọng, được áp dụng cho mọi người tham gia giao thông đường bộ trên lãnh thổ Việt Nam. Việc tuân thủ các quy định của Luật là trách nhiệm của mỗi công dân, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của bản thân và người khác.

Các bạn có thể tải về miễn phí ở link này nhé: Luật giao thông đường bộ

Ebookvie là địa chỉ tải sách truyện ebook miễn phí định dạng Epub, Azw3, Pdf, Mobi… phù hợp cho máy đọc sách Kindle, Kobo, Boox, Bibox, Meebook, Pockerbook….Các bạn có thể truy cập vào ebookvie.com để tải thêm nhiều ebook về xe cộ, giao thông hơn nữa nhé

5/5 - (1 bình chọn)

Bài Liên Quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button